Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
29-09-2022 14-07-2022 Nr. 379/81 DFR Țeruș Liudmila respinsă Decizia 379-81 DFR_14.07.22.pdf
17-06-2022 24-07-2020 Nr. 83/ 583 Dfa B.C.„Moldova – Agroindbank” admisă CAC Decizia_14.06.22.PDF
1108.pdf
11-05-2022 17-01-2020 Nr. 51 /465 Dfa Lidia Țurcanu admisă Dispozitiv CAC.PDF
6. opinie separată la DFA 51_17.01.2020.pdf
976.pdf
14-03-2022 29-01-2021 Nr.50/807 Dfr Ministerul Afacerilor Interne R.M. respinsă DFR_50-807_29.01.2021.pdf
14-03-2022 29-01-2021 Nr. 6/806 Dfr Vera Vinogradova respinsă DFR_6-806_29.01.2021.pdf
14-03-2022 29-01-2021 Nr. 135/805 Dfr Maidan Nina respinsă 0DFR_135-805_29.01.2021.pdf
14-03-2022 16-10-2020 Nr. 12/707 Dfr Sandu Marin respinsă DFR_12-707_16.10.2020.pdf
14-03-2022 02-10-2020 Nr. 170/659 Dfr Sîrbu Irina respinsă DFR_170-659_02.10.2020.pdf
14-03-2022 11-09-2020 Nr. 93/639 Dfî Kostîrchin Nicolae încetată DFÎ_93-639_11.09.2020.pdf
14-03-2022 06-03-2020 Nr. 134/518 Dfr Zmeu Iurie respinsă DFR_134-518_06.03.2020.pdf
14-03-2022 13-12-2019 Nr. 28/402 Dfr Plămădeală Vladimir respinsă DFR_28-402_13.12.2019.pdf
19-08-2021 14-05-2021 Nr. 57/1027 Dfr Ghevorchean Gaic respinsă DFR_57-1027_14.05.21.pdf
19-08-2021 23-04-2021 Nr. 88/1017 Dfa Consiliul UNEJ (Hotărîrea nr.32 din 09.07.2020) admisă 1DFA_88-1017_23.04.21.pdf
19-08-2021 23-04-2021 Nr. 70/1016 Dfa Patrașcu Ana admisă DFA_70-1016_23.04.2021.pdf
16-08-2021 09-04-2021 Nr.98/828/887-957 Dcrf Soluționarea contestației cet.Grișina Lada împotriva Deciziei nr.98/828Di din 19.02.2021 respinsă DCRF_98-957_09.04.21_contest_Grisina L..pdf
16-08-2021 09-04-2021 Nr.53/737/841-954 Dcrf Soluționarea contestației cet.Voloh Alexandru împotriva Deciziei nr.53/737Di din 02.11.2020 respinsă DCRF_53-954_09.04.21_contest_Voloh Al..pdf
16-08-2021 09-04-2021 Nr. 8/579/803-951 Dcrf Soluționarea contestației cet.Ciornîi Serghei împotriva Deciziei nr.8/579Di din 15.07.2020 respinsă DCRF_8-951_09.04.21_contest_Ciornii S..pdf
13-08-2021 09-04-2021 Nr.116/869/922-958 Dcrf Soluționarea contestației cet.Smochin Marcel împotriva Deciziei nr.116/869Di din 02.03.2021 respinsă DCRF_116-958_09.04.21-contest_Smochin M.pdf
13-08-2021 09-04-2021 Nr. 52/950 Dfr Cepraga Elena respinsă DFR 52-950_09.04.2021.pdf
13-08-2021 04-12-2020 Nr. 43 / 759 Dfr Hristev Eugeniu respinsă DFR_43-759_04.12.20.pdf
29-07-2021 14-05-2021 Nr. 115/1030 Dfr OCN ”Super Credit” și Manole Dinu respinsă DFR nr.115-1030_14.05.2021.pdf
29-07-2021 23-04-2021 Nr. 97/827/920/1024 Dcrf Soluționarea contestației cet. Zavelișca Elena împotriva Deciziei nr.97/827Di din 19.02.2021 respinsă DCR_97-1024_23.04.2021.pdf
29-07-2021 23-04-2021 Nr. 86/798/863/1023 Dcrf Soluționarea contestației cet. Scutelnic Valeriu împotriva Deciziei nr.86/798Di din 25.01.2021 respinsă DCR_86-1023_23.04.2021.pdf
29-07-2021 23-04-2021 Nr. 74/786/886/1022 Dcrf Soluționarea contestației cet.Gherasimenco Svetlana împotriva Deciziei nr.74/786Di din 25.01.2021 respinsă DCR_74-1022_23.04.2021.pdf
29-07-2021 23-04-2021 Nr. 174/544/681/1020 Dcrf Soluționarea contestației cet. Corpaci Ala împotriva Deciziei nr.174/556Di din 13.07.2020 respinsă DCR_174-1020_23.04.2021.pdf