Decizii


Data publicării Data emiterii Nr. deciziei Autorul sesizării Statutul Acte relevante
28-05-2024 07-12-2023 Nr. 92/240 DFÎ Cușnir Medina încetată Decizia 92_240 Dfî din 07.12.23.pdf
28-05-2024 17-11-2023 Nr. 223/212 Dfr Clepicov Igor respinsă Decizia 223_212 Dfr din 17.11.23.pdf
28-05-2024 27-10-2023 Nr. 29/167 DFR IPC Teleradio – Moldova respinsă Decizia 29_167Dfr_27.10.23.pdf
28-05-2024 06-10-2023 Nr. 178/125 Dfr Ministerul Justiţiei al RM respinsă Decizia 178_125 Dfr din 06.10.23.pdf
28-05-2024 16-03-2023 Nr. 171/54 Dfr Ministerul Justiţiei al RM respinsă Decizia 171_54 Dfr din 16.03.23.pdf
22-12-2023 27-07-2023 Nr. 8/110 Dfa Consiliul UNEJ (Hotărârea nr.59 din 03.09.2021) admisă Decizia 8_110 Dfa din 27.07.2023.pdf
13-12-2023 17-11-2023 Nr. 229/213 Dfr Î.I. Nicolaev V.G. respinsă Decizia 229-213 Dfr_17.11.2023.pdf
13-12-2023 27-10-2023 Nr. 28/63/148/171 Dcr Soluționarea contestației cet.Smochin Marcel împotriva Deciziei nr.28/63Di din 27.06.2023 respinsă Decizie_resp.contest_Smochin M_din 27.10.23.pdf
13-12-2023 27-10-2023 Nr.6/425/147/170 Dcr Soluționarea contestației cet.Voinovan Ion împotriva Deciziei nr.6/425 Di din 30.11.2022. respinsă Decizie la contestaţia cet.Voinovan Ion_din 27.10.23.pdf
13-12-2023 27-10-2023 Nr. 36/166 Dfî Jarovlea Tatiana încetată Decizia 36-166 Dfî_27.10.2023.pdf
13-12-2023 06-10-2023 Nr. 198/126 Dfr Serviciul Fiscal de Stat respinsă Decizia 198_126 Dfr din 06.10.2023.pdf
13-12-2023 23-09-2022 Nr. 103/242 Dfa Ministerul Justiției (adresarea SPCSB) admisă Decizia 103-242 Dfa din 23.09.22.pdf
09-11-2023 06-10-2023 Nr. 3/129 Dfa Munteanu Ion admisă Decizia 3_129 Dfa din 06.10.23.pdf
09-11-2023 10-11-2022 Nr.58/1118/336/406 Dcr Soluționarea contestației cet.Demian Ștefan împotriva Deciziei nr.58/1118Di din 21.05.2021 respinsă Decizie la contestație_Demian Șt_din 10.11.22.pdf
09-11-2023 20-10-2022 Nr. 80/350 Dfr Borodenco Piotr respinsă Decizia 80-350 Dfr_20.10.22.pdf
09-11-2023 04-08-2022 Nr. 3/147 Dfa Consiliului UNEJ (Hotîrârea nr.62 din 17.12.2020) admisă Decizia 3-147 Dfa_04.08.22.pdf
29-08-2023 16-03-2023 Nr.163/237/10/57 Dcr Soluționarea contestației cet.Malai Vitalie împotriva Deciziei nr.163/237 Di din 14.09.2022 respinsă Decizie _resp.contest_Malai V_din 16.03.23.pdf
29-08-2023 08-12-2022 Nr.116/132/389/435 Dca Soluționarea contestației SRL Vitalitifruct-Expo SA împotriva Deciziei nr.116/132 Di din 03.08.2022 admisă Decizie_admiterea contestației Vitalitifruct_din 08.12.22.pdf
29-08-2023 08-12-2022 Nr. 52/430 Dfa Ministerul Justiţiei RM (petiţia Orlovschi Fiodor) admisă Decizia 52_430 Dfa din 08.12.22_MJ,Orlovschi F._.pdf
29-08-2023 10-11-2022 Nr. 115/402 Dfr C.A. „Garanție” S.A. respinsă Decizia 115_402 Dfr din 10.11.22_SA Garanție_.pdf
28-08-2023 07-10-2022 Nr.8/1001/260/310 Dca Soluționarea contestației cet.Rogac Raia împotriva Deciziei nr.8/1001Di din 20.04.2021 admisă Decizie_admiterea contestației Rogac Raia_din 07.10.22.pdf
28-08-2023 07-10-2022 Nr. 16/307 Dfa Marjin Igor admisă Decizia 16_307 Dfa din 07.10.22_Marjin Igor.pdf
28-08-2023 23-09-2022 Nr.145/898/157/244 Dcr Soluționarea contestației cet.Colța Ghenadie împotriva Deciziei nr.145/898Di din 16.03.2021 respinsă Decizie la contest.Colta Gh._din 23.09.22.pdf
28-08-2023 04-08-2022 Nr. 109/145 DFÎ Zmeu Ivan încetată Decizia 109_145 Dfî din 04.08.22_Zmeu Ivan.pdf
25-07-2023 16-03-2023 Nr. 112/53 DFR Sologub Tatiana respinsă Decizia 112_53Dfr_16.03.23.pdf