XXV-lea Congres mondial al executorilor judecătorești, lucrările căruia se țin la Rio de Janeiro, Brazilia.