Anunț privind inițierea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești