ro   ru   en  

Cautare Documente
Cuvinte cheie
Data adoptarii:
Categoria
salus populi suprema lex esto
Bunăstarea poporului să fie legea supremă

Organele de conducere ale Uniunii Naționale a executorilor judecătoreștiOrganele de conducere ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sunt:

- Congresul, constituit din toţi executorii judecătoreşti învestiţi în funcţie

Consiliul, constituit din 7 membri, aleşi de Congres pe un termen de 4 ani;

Preşedintele, ales de Congres pentru un mandat de 4 ani

Secretarul general, selectat prin concurs de către Consiliul UNEJ şi angajat în funcţie pentru o durată de 5 ani

- Comisia de cenzori, constituită din 3 membri aleşi de Congres pe un termen de 2 ani.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a executorilor judecătoreşti, Roman Talmaci, născut la 03.10.1976, activează în domeniul executării silite şi în sistemul judecătoresc mai bine de 16 ani, deţinînd anterior funcţiile de executor judecătoresc pe lîngă Tribunalul Chişinău, consilier al Preşedintelui Tribunalului Chişinău, începînd cu anul 2002 - şef al oficiului de executare Rîşcani, m. Chişinău, vicedirector al Departamentului de executare. Deţine titlul de magistru în administrare publică, este coautorul mai multor lucrări ce ţin de procedura de executare şi predă disciplina Procedura de executare silită la USM şi Universitatea de studii europene din Republica Moldova. În prezent activează în calitate de executor judecătoresc în m. Chişinău.

 

Membrii Consiliului UNEJ:

Talmaci Roman este și   Preşedintele Consiliului.

Bănărescu Anatolie, vicepreședinte, născut la 16.07.1969, are o experienţă de lucru în domeniul executării silite de circa 21 ani, activînd anterior ca executor judecătoresc, şef al oficiului de executare Centru, m. Chişinău, ulterior  -  şef al oficiului Botanica, m. Chişinău. Deţine titlul de magistru în drept şi master în relaţii internaţionale.


 

Novicov Oxana – născută la 28.04.1978, activează în sistemul de executare de peste 8 ani, deţinînd anterior funcţiile de specialist principal în Direcţia de executare a documentelor civile şi administrative, şef al Secţiei evidenţă statistică, analiză şi prognozare, şef al Serviciului juridic în Departamentul de executare. Este coautor al mai multor lucrări relevante pentru domeniul executării silite.

 

Bezede Vladimir –  născut la 22.07.1978, activează în calitate de executor judecătoresc de o perioadă de circa 13 ani, fiind iniţial angajat în calitate de executor judecătoresc al judecătoriei Rîşcani, m. Chişinău, ulterior activînd în calitate de şef adjunct al oficiului de executare Botanica şi şef al oficiului de executare Buiucani.

 

Postovan Svetlananăscută la 31.01.1959,  activează de circa 25 ani în domeniul executării silite, fiind iniţial executor judecătoresc, iar începînd cu anul 2002 deţinînd funcţia de şef al oficiului de executare Drochia.

 

Mocan Svetlananăscută la 23.02.1973,  activează în sistemul de executare de peste 10 ani, fiind executor judecătoresc, iar ulterior – şef al oficiului de executare Ialoveni.

 

Şevcenco Eudochianăscută la 11.11.1964, are o vechime de muncă în sistemul de executare de peste 18 ani, fiind angajată ca executor judecătoresc, iar ulterior – şef al oficiului de executare Basarabeasca.

 

În cadrul Uniunii sunt constituite trei Camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti: Nord, Centru şi Sud, avînd circumscripţia stabilită de Consiliul Uniunii. Din componenţa Camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii judecătoreşti, care îşi au biroul în circumscripţia respectivă.

 

Prin hotărîrea Congresului din 21.09.2010 în calitate de preşedinţi ai Camerelor teritoriale au fost desemnate următoarele persoane:

Camera teritorială Nord – Guşan Nicolae

Camera teritorială Centru – Bănărescu Anatolie

Camera teritorială Sud – Constantiniuc Vladislav.

În calitate de Secretar general al UNEJ activează dna Novicov Oxana. 

Noutati

25.02.2015
Modificarea numelui executorului judecăt...
 În temeiul  ministrului just...

25.02.2015
Modificarea numelui executorului judecăt...
 În temeiul dispoziției ministrulu...

02.02.2015
Seminar : ”Interacțiuni între procedura ...
        La  19....

Licitatii

27.03.2015
Vînzarea mijloacelor de transport...
    Executorul judecătoresc Ta...

11.02.2015
Vînzarea mijoacelor de transport...
     Executorul judecător...

18.06.2014
Vînzarea bunului imobil ampalsat în r. C...
 Executorul judecătoresc Vladimir Bezede...

Anunturi

17.03.2015
Încetarea activității executorului judec...
 În temeiul ordinului ministrului ...

22.01.2015
Suspendarea activităţii executorului jud...
 În temeiul ordinului ministrului ...

22.01.2015
Reînvestirea cu împuterniciri de exercit...
 În temeiul ordinului ministrului ...

Asigurari Tu si Legea
 
Site by MoldaHost  
  Copyright 2012, UNEJ | Asigurari